Loading...

Ing. Peter Cuninka

Ing. Peter Cuninka

Ing. Peter Cuninka

Byvalý člen skupiny

O mne

Som doktorand na MTF STU. Výskumná skupina dáva možnosť študentom zapojiť sa do projektov na vlastné triko a zdokonaliť sa v tehnických zručnostiach aj mimo študijných osnov. Tieto dôvody dávajú obdobným skupinám význam. V rámci skupiny Minerva sa budem zameriavať  na riešenie mobilnej aplikácie.

Výskumná skupina dáva možnosť študentom zapojiť sa do projektov na vlastné triko a zdokonaliť sa v tehnických zručnostiach aj mimo študijných osnov.

Študijný odbor: AIP
Téma dizertačnej práce: Bezpečnostné funkcie a evaluácia bezpečnosti distribuovaných riadiacich systémov na princípe Safety PLC
Technické zručnosti: Matlab, PLC
Projekty v rámci Minerva: mobilné aplikácie
Záľuby: Šport