Loading...

V médiách

V médiách

O NAŠOM PROJEKTE
THING AND GO NAPÍSALI
V MNOHÝCH MÉDIÁCH

Minerva Group
rtvs

Vozík ovládaný silou mysle

Autor: RTVS, Ľubomír Bajaník

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Len pomyslením na smer jazdy či žmurknutím oka sa dá do pohybu. Imobilní pacienti či ľudia po operácii budú môcť v budúcnosti bez dotyku pomocou mimiky a myšlienok ovládať svoj invalidný vozík. Prvý slovenský prototyp vyvinuli študenti Slovenskej technickej univerzity v Trnave.“

tvnoviny.sk

Softvér, ktorý študenti vyvíjajú, sa môže uplatniť aj v robotike, pri riadení dronov či v ovládacích rozhraniach medzi človekom a strojom. V Trnave dnes oficiálne predstavili študentský výskumno-vývojový projekt, ktorého výsledkom je elektrický vozík pre imobilných, ovládaný mimikou a myšlienkami.

aktuality-sk

Úsmev znamená pohyb do dopredu, žmurknutie očami zase doprava alebo doľava. Skupina slovenských študentov vytvorila unikát – elektrický vozík, ktorý je ovládaný len mimikou tváre.

my-trnava

Vozík umožní pohyb ochrnutým

Autor: Renáta Zelná

Slovenskí študenti vyvíjajú elektrický invalidný vozík ovládaný mimikou a myšlienkami. Výskumná skupina Minerva verí, že technológia nájde využitie v nemocniciach a domovoch dôchodcov.

novy-cas

Vymoženosť, ktorá u nás nemá obdobu! Študenti Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) so sídlom v Trnave v rámci projektu THINK and GO vytvorili vozík, ktorý sa dá ovládať bezdotykovo – pomyslením na smer pohybu, prípadne pohybom hlavy v danom smere.

pc-revue

Študenti upravili existujúci elektrický vozík a vyvinuli softvér, ktorý umožňuje riadiť jeho pohyb myšlienkami. Bezdotykovo ovládaný vozík by mohol v budúcnosti slúžiť ľuďom po operácii a hendikepovaným ľuďom, ktorí by sa s elektrickým vozíkom mohli presúvať prostredníctvom pomyslenia na smer pohybu.

startitup

Primárnym cieľom tohto projektu je návrh a vývoj integrovaného systému riadenia elektrického vozíka pre HealhCare systémy a nemocnice, pričom samotné ovládanie bude realizované bezdotykovo – pomocou myšlienok pacienta, prípadne obslužného personálu, presnejšie jeho mozgovou aktivitou a zmenou elektrického potenciálu.

24hodin

V Trnave dnes oficiálne predstavili študentský výskumno-vývojový projekt, ktorého výsledkom je elektrický vozík pre imobilných, ovládaný mimikou a myšlienkami. Autormi technického riešenia sú študenti Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave.

netky-sk

V rámci projektu THINK and GO upravili elektrický vozík tak, aby reagoval na myšlienky a mimiku používateľa. Navrhli a implementovali hardvérové riešenie pre riadenie elektrického vozíka i jeho miniatúrnej verzie a zároveň vyvíjajú softvér, ktorý dokáže dobre rozpoznávať a zaznamenávať signály tela zdravotne postihnutého používateľa a následne ich prenášať do pohybu vozíka.

dobrenoviny

Hlavným prínosom projektu je možnosť bezdotykového riadenia s využitím moderných technológií a myšlienok človeka. Softvér, ktorý študenti vyvíjajú, sa môže uplatniť aj v iných odboroch.

pluska

Stroj ovládaný myšlienkami už nie je len hudbou ďalekej budúcnosti! Softvér, ktorý študenti vyvíjajú, sa môže uplatniť v zdravotníctve, v robotike, pri riadení dronov či v ovládacích rozhraniach medzi človekom a strojom.

novy-cas

Študenti univerzít majú skvelý nápad. Vďaka nim budú môcť pacienti s telesným postihnutím či po operácii ovládať svoj vozík bezdotykovo – len pomyslením na smer pohybu, prípadne pohybom hlavy v danom smere.