Loading...

O nás

O nás

SME VÝSKUMNO - VÝVOJOVÁ SKUPINA MINERVA

Minerva je nezisková organizácia, ktorá vznikla (v apríli 2015)  na základe myšlienky pána doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD., ktorý sa touto cestou snaží o motiváciu študentov k súdržnosti, učeniu sa nových vecí aj nad rámec študijných osnov a k ich napredovaniu v tom, čo ich baví.

Ponúka možnosti sebarealizácie, napredovania, zúčastňovania sa na konferenciách a skvelý tím.

Minerva Group

PRIDAJ SA K NÁM

Chceš byť aj ty členom našej skupiny ?

THINK AND GO

KTO SME
A O ČO SA SNAŽÍME

Minerva Group je zoskupenie mladých nádejných študentov a doktorandov doposiaľ prevažne z MTF STU v Trnave. Hľadáme vlastné projekty, spôsoby financovania, sebarealizácie a rozvíjania vedomostí na projektoch, v ktorých v škole nie je priestor.

STARÝ
TÍM