Loading...

Jela Abasová

Jela Abasová

Jela Abasová

Byvalý člen skupiny

O mne

Nie som človekom jedného zamerania. Odjakživa som mala široké spektrum záľub a vnímala svet skôr cez stránky kníh. Dnes delím svoj voľný čas medzi kreatívne písanie a historický šerm. Zbieram minerály a čítam fantasy. A študujem technickú školu. Výskumná skupina si ma získala vďaka silnej vízii svojho zakladateľa. Som študent dosiaľ praxou v aizácii nepobozkaný, čo sa dúfam teraz zmení. Ak môžem Minervu o niečo žiadať, tak aby zo mňa vychovala zodpovedného človeka

Študijný odbor: Aplikovaná informatika a aizácia v priemysle
Téma bakalárskej práce: Analýza numerických metód pre systémy 1. rádu
Technické zručnosti: anglický jazyk; základy C++, C#, Pascal; základy Step7
Projekty v rámci Minerva: e-health platforma; obsahová stránka webu
Záľuby: kreatívne písanie (próza, haiku), historický šerm, beletria, literatúra faktu, slovenský jazyk, písomný systém starého Egypta