Loading...

Patrik Bystrický

Patrik Bystrický

Patrik Bystrický

Byvalý člen skupiny

O mne

Navštevoval som strednú odbornú školu elektrotechnickú v Nových Zámkoch. Po strednej škole som dva roky študoval na FEI STU. Nakoniec som prestúpil na MTF STU, kde ma to veľmi baví a napĺňa. Počas štúdia som úspešne absolvoval niekoľko súťaží zameraných na elektrotechniku.

Práca v tejto skupine mi pomohla k rozvíjaniu samého seba a zdokonaľovaniu mojich zručností.

Študijný odbor: Aplikovaná informatika a aizácia v priemysle
Téma bakalárskej práce: Riadenie CNC modelu krokovými motormi pomocou ATMEGA2560
Technické zručnosti: návrh a simulácia elektrických obvodov, ich realizácia a následné sprevádzkovanie, programovanie vývojových dosiek Arduino
Projekty v rámci Minerva: e-health platforma
Záľuby: spoznávanie nových miest, nových technológií, hľadanie dobrých nápadov vôkol mňa