Loading...

Nauč ma rozumieť vede

Zapojili sme sa do súťaže Nauč ma rozumieť vede, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).

Predmetom súťaže bolo vytvoriť krátke video (hrané, animované, dokumentárne alebo kombinované) v maximálnej dĺžke 5 minút, ktoré má vtipne, pútavo a zároveň náučne priblížiť žiakom základných škôl vedecké zákony, ktoré ovplyvňujú náš život.

Nauč ma rozumieť vede